Dommer

Dommer

Den nasjonale dommerutdanningen går fra nivå C (lavest) til nivå A (høyest). Man begynner på nivå C, og jobber seg oppover. Etter sertifisering vil du kunne dømme på lokale, regionale og nasjonale stevner.


C-Dommer

Med C-dommerlisens er du sertifisert NJF-dommer og kan dømme på lokale stevner. Etterhvert som du får erfaring kan du dømme på regionale stevner. Du har også mulighet til å bli tatt ut til å dømme Norgescup-stevner på såkalt regional kvote. Vi anbefaler bruk av mentorordningen.

C-dommerkurs arrangeres i klubber/regioner av de til enhver tid godkjente instruktører oppnevnt av DK. Kurs settes opp på forespørsel.

Innhold:

Kurshelg: 12 timer teori og praksis fordelt på 3 moduler à 4 timer. Grundig gjennomgang av Internasjonale Kampregler med praktisk dømming med veiledning. Skriftlig og praktisk prøve på kurset. Praksis: Deltakerne dømmer på et stevne etter kurshelgen. Hvilket stevne avklares på kurshelgen.

Krav til deltakelse:

Deltakere må ha minimum 3. kyu og fylle 14 år det året kurset arrangeres. Før man deltar på et C-dommerkurs må man ha satt seg inn i de Internasjonale Kampreglene. Egen praksis som aktiv utøver er en fordel, men ikke et krav.


A-Dommer

Stevneleder/Sekretariatsleder Mesterskap
Kandidater til A-lisens pekes ut av DK på det årlige Dommerseminaret.

Innhold:

Kurs: Et totimers forkurs med gjennomgang av Dommerhåndboka og videosituasjoner.

Vurderinger: Tre godkjente vurderinger av A-lisensierte dommere (se under).

Praksis: Man må ha minimum 20 dommerdagsverk som B-dommer

Eksamen: Skriftlig og muntlig prøve og praktisk dømming på større stevne.

Krav til deltakelse:

Kandidater må ha minimum 1. kyu og fylle 18 år det året kurset arrangeres og man må ha deltatt på det årlig dommerseminaret. Man må ha vært aktiv som B-dommer i minimum 2 år (Dommerdagskort skal fremlegges).

For å gå opp til A-dommerlisens, må man i løpet av de siste 12 månedene ha gjennomgått minst 3 godkjente vurderinger av forskjellige A-lisensierte dommere. Vurderingene skal føres i eget Evalueringsskjema, signeres og fremlegges til prøven. Dette skal sikre at kandidaten har et minimium av praksis som er nødvendig for å få rutine. Gjennomsnittet av vurderingene må være bedre enn 2/3 av verdien på poengskalaen.

B-Dommer

Med B-dommerlisens kan du dømme på større regionale stevner og nasjonale stevner. Du har også mulighet til å bli tatt ut til å dømme Norgesmesterskap.

Dommerkomitéen inviterer til og avvikler prøver til B-lisenser.

Innhold:

Kurs: Et firetimers forkurs med gjennomgang av Dommerhåndboka og videosituasjoner.

Vurderinger: Tre godkjente vurderinger av A-lisensierte dommere (se under).

Praksis: Man må ha minimum 15 dommerdagsverk som C-dommer

Eksamen: Skriftlig og muntlig prøve og praktisk dømming på større stevne.

Med dommerdagsverk menes 1 dags dømming. For stevner som går over 2 dager får man altså 2 dommerdagsverk. Deltagelse på det årlige dommerseminaret regnes også som dømming.

Krav til deltakelse:

Kandidater må ha minimum 2. kyu og fylle 16 år det året kurset arrangeres og man må ha deltatt på det årlig dommerseminaret. Man må ha vært aktiv som C-dommer i minimum 2 år (Dommerdagskort skal fremlegges).

For å gå opp til B-dommerlisens, må man i løpet av de siste 12 månedene ha gjennomgått minst 3 godkjente vurderinger av forskjellige A-lisensierte dommere. Vurderingene skal føres i eget Evalueringsskjema, signeres og fremlegges til prøven. Dette skal sikre at kandidaten har et minimium av praksis som er nødvendig for å få rutine. Gjennomsnittet av vurderingene må være bedre enn halvparten av verdien på poengskalaen.


Årlig Nasjonalt Dommerseminar

Målgruppe: Aktive dommere og trenere på alle plan.

Tid: 12 timer teori og praksis.

Deltakelse er en forutsetning for lisensiering til høyere dommerlisensiering og for dømming i NC, NM